Чернівецька громада
Вінницька область, Могилів-Подільський район

Оголошується конкурс на визначення опорного закладу загальної середньої освіти в Чернівецькій селищній територіальній громаді.

Дата: 22.10.2021 17:01
Кількість переглядів: 555

Оголошується конкурс на визначення опорного закладу загальної середньої освіти в Чернівецькій селищній територіальній громаді.

Чернівецька селищна рада  оголошує Конкурс на визначення опорного закладу освіти в Чернівецькій селищній територіальній громаді Могилів-Подільського району Вінницької області (далі -  Конкурс).

Конкурс  проводитиметься   відповідно до Порядоку проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти Чернівецької селищної ради   (додається),  затвердженого рішенням 17 чергової сесії Чернівецької селищної ради  від 22.10.2021  № 524 «Про Порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти Чернівецької територіальної громади та затвердження складу конкурсної комісії»

Конкурс проводиться у термін з 22 жовтня  по 11 листопада  2021 року,  у три етапи:

І етап – оголошення конкурсу;

- ІІ етап – подання упродовж 10 робочих днів після оголошення конкурсу заявок закладами загальної середньої освіти на участь у конкурсі;

- ІІІ етап – визначення переможців конкурсу ( 5 робочих днів).

         До участі у Конкурсі запрошуються заклади загальної середньої освіти Чернівецької селищної ради.

За додатковою інформацією звертатись до голови конкурсної комісії –Кузь Алли Йосипівни, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради або заступника голови конкурсної комісії – Петровської Марії Володимирівни , начальника відділу  освіти Чернівецької селищної ради

 

 

Додаток

Порядок

проведення конкурсу на визначення опорного закладу

                          освіти Чернівецької селищної ради

 

 

І. Загальні положення

1.1. Даний Порядок  визначає умови  проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти Чернівецької селищної ради (далі – Конкурс).

 1.2. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти Чернівецькуої ТГ, створення нового освітнього простору та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами до здобуття якісної освіти, створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків, поглибленого вивчення предметів здобувачами освіти незалежно від їхнього місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи.

1.3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу освіти, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної бази опорного закладу освіти.

1.4. Організатором Конкурсу є Чернівецька селищнарада (далі -Засновник).

1.5. Учасниками конкурсу є заклади загальної середньої освітиЧернівецької селищної ради.

1.6. Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія з визначення опорного закладу освіти Чернівецької селищної ради(далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням селищної ради.

1.7. Оголошення про проведення конкурсу приймається розпорядженням голови Чернівецької селищної ради

 

ІІ. Порядок проведення конкурсу

1.Конкурс проводиться у три етапи:

- І етап – оголошення конкурсу;

- ІІ етап – подання упродовж 10 робочих днів після оголошення конкурсу заявок закладами загальної середньої освіти на участь у конкурсі;

- ІІІ етап – визначення переможців конкурсу (до 15 робочих днів).

2. Учасниками конкурсу є заклади загальної середньої освіти Чернівецької територіальної громади та мають в своїх закладах освіти не менше 200 учнів.

3. Для участі у ІІ етапі закладам освіти необхідно подати конкурсній комісії заявку про участь у конкурсі довільної форми, до якої додаються такі документи:

1) пропозиції щодо створення опорного закладу освіти та його філій;

2) план (стратегію) розвитку закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 5 років, який містить таку обов’язкову інформацію:

- відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорному закладі (окремо вказати проєктну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких закладів загальної середньої освіти (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення учнів до опорного закладу; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

- потреба додаткового транспорту для підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу освіти;

- наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадкових місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами);

- результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

- мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

- організація допрофільної підготовки і профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання за наявності дітей з особливими потребами;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

3) опис інвестиційних потреб опорного закладу (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток педагогів тощо).

4. Інформація про початок, умови конкурсу та подані на конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті управління освіти Чернівецької селищної  ради.

5. Конкурсна комісія селищної ради з метою узагальнення інформації щодо створення опорних закладів освіти упродовж 5 робочих днів:

- проводить аналіз рівня матеріально-технічного забезпечення та кадрового потенціалу закладів освіти;

- вивчає стан впровадження профільної освіти у закладах освіти та якість надання освітніх послуг;

- прогнозує витрати на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти та їх філій, створення в них нового освітнього простору, придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників, створення безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;

- організовує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення опорних закладів освіти та їх філій.

 

ІІІ. Права та обов’язки конкурсної комісії

1. Конкурсна комісія у своїй роботі керується законодавством України та цим Порядком.

2. Формою роботи комісії є засідання. Роботу комісії організовує її голова.

3. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання у діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

4. Члени конкурсної комісії мають право вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії, брати участь в обговоренні порядку денного засідань конкурсної комісії, висловлювати окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні конкурсної комісії.

5. Комісія розглядає пропозиції учасників конкурсу, визначає їх відповідність умовам проведення конкурсу, приймає рішення за результатами роботи, готує висновки з визначення переможця конкурсу.

6. Комісія перевіряє достовірність наданої учасниками конкурсу інформації; має право відмовити претенденту в участі у конкурсі на підставі невідповідності вимогам конкурсу.

7. Комісія організовує роботу на громадських засадах.

8. Комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

9. Рішення комісії з визначення переможця конкурсу оформлюється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

ІV. Критерії оцінювання та визначення переможців конкурсу

 

1. Визначення переможця конкурсу проводиться конкурсною комісією за критеріями оцінювання матеріалів, поданих на конкурс (додається).

2. Подані матеріали на конкурс оцінюються за такими критеріями:

 

Назви критеріїв

Оцінювання за критеріями

5 балів

10 балів

 

Кількість філій опорного закладу освіти

Дві

Три і більше

 

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

200-300 осіб

Більше 300 осіб

 

Кількість класів на паралелі (в т.ч. у старшій школі)

Один

Два і більше

 

Середня наповнюваність класів

До 20 осіб

20 і більше

 

Кількість профілів у опорному закладі

Один

Два і більше

 

Наявність факультативів, спецкурсів та курсів за вибором

1-4

Понад 4

 

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів

Один

Два і більше

 

Випускники 11-х класів, які склали ЗНО на 160 і більше балів

До 40%

40% і більше

 

Кількість переможців та призерів предметних олімпіад, конкурсу МАН, інших конкурсів та спортивних змагань від загальної кількості здобувачів освіти закладу

До 50%

50% і більше

 

Якісний склад педагогів (категорія, педагогічне звання та нагороди)

До 50%

50% і більше

 

Використання проєктної потужності закладу

30-50%

Більше 50%

 

Кількість учнів, які будуть підвозитись до опорного закладу

20-50 учнів

Понад 50 учнів

 

Організація інклюзивної освіти

Організовано

Організовано, створено ресурсні кімнати

 

Створення безперешкодного доступу для дітей з особливими освітніми потребами до закладу освіти

Наявність пандуса

Наявність пандуса, пристосування туалетів тощо

 

Наявність кабінетів фізики, хімії, біології, географії, інформатики, навчальних майстерень, спортивного залу та інших

Наявні, але не паспортизовані

Паспортизовані

 

Наявність актового залу

У пристосованому приміщенні

Так

 

Укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою

До 30%

Понад 30%

 

Енергозберігаюче середовище

Втілено окремі елементи

Заклад має енергозберігаюче середовище (не менше 80%)

 

Наявність мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом

Швидкість до 30 Мбіт/с

Швидкість 30-100 Мбіт/с

 

Інвестиції у спортивні споруди

Здійснювалися для часткового оновлення

Здійснено капітальний ремонт, реконструкцію

 

Використання інвестиційних технологій в освітньому процесі

Використовуються елементи технологій

Використовуються 3 і більше технологій

 

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера та інше)

Відсутні одна або кілька складових

Так

 

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

Тільки холодна проточна вода

Так

 

Термін проведення останнього капітального ремонту

Змістовний

Змістовний, спрямований на впровадження інновацій, відповідає вимогам часу

 

Наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти

   

 

3. Підсумки конкурсу визначаються за загальною сумою балів згідно з критеріями оцінювання матеріалів, поданих на конкурс.

4. Висновок та рішення комісії з визначення опорного закладу освіти подаються до Чернівецької селищної ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.

5. Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь