Чернівецька громада
Вінницька область, Могилів-Подільський район

Увага!!! Звіт голови селищної ради за 2021 рік

Дата: 23.02.2022 12:47
Кількість переглядів: 773

Фото без описуШановні мешканці Чернівецької селищної 
територіальної громади!

Одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні є підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою. Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статті 31 Статуту Чернівецької територіальної громади  Могилів-Подільського району Вінницької області я звітую перед жителями нашої громади щодо виконання наданих мені та раді в цілому повноважень.
    Селищна рада є колегіальним органом, який представляє спільні інтереси  територіальної громади. Тому все, що зроблено за звітний період, є результатом колективної роботи селищного голови, кожного депутата, постійних комісій, сесійної діяльності, виконавчого комітету селищної ради,сільгоспвиробників, підприємців, громадського активу громади. 
Незважаючи на політичні погляди чи переконання, я можу констатувати, що роботу селищної ради можна охарактеризувати як конструктивну та послідовну, і незважаючи на ті політичні та економічні труднощі, що є у державі, нам із Вами вдається знаходити порозуміння та приймати виважені рішення. 
    Чернівецька селищна територіальна громада утворилась наприкінці 2020 року, шляхом об’єднання 10 сільських і однієї селищної громади Чернівецького району Вінницької області.
     До складу громади входять 30 населених пунктів з адміністративним центром в смт.Чернівці. Загальна площа території громади становить 493,4  кв.км, кількість мешканців – 15883 чол. Протягом 2021 року народилось 63 дитини , померло 318 осіб.
     
     Діяльність селищної ради, її виконавчого комітету спрямована на забезпечення виконання повноважень, направлених на розв’язання проблемних питань розвитку території, задоволення соціально-економічних потреб населення, здійснення від імені територіальної громади та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених діючим законодавством.
           
         Селищна рада здійснює свою діяльність відкрито і гласно. На офіційному вебсайті селищної ради та на сторінці в фейсбук висвітлюється інформація про діяльність ради, заходи, що відбуваються в громаді.

Завдяки послідовній роботі депутатів, виконавчого комітету селищної ради вдалося забезпечити належне функціонування закладів освіти, культури, комунальних підприємств селищної ради, покращити їх матеріально-технічний стан, збільшити кількість надання жителям громади адміністративних послуг у сфері соціального захисту та досягти позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності громади загалом. 
 Економіка громади
Сільське господарство - провідна галузь економіки громади. Ведуться особисті селянські господарства, для яких характерні невелика площа господарства. Значну частину земель орендують сільськогосподарські підприємства, які використовують сучасну техніку та технології.
В користуванні сільськогосподарських підприємств знаходиться  27,6 тис. га сільськогосподарських угідь, в т.ч. рілля 27,2 тис. га . Сьогодні  функціонує  46 сільськогосподарських формувань різних форм власності, в т.ч. фермерських господарств 33.Традиційно на території Чернівецької ТГ вирощуються зернові та технічні культури.
З промислових підприємств в 2021 році працював сир-завод, який є виробничим підрозділом ТОВ «БІМОЛ» зареєстрований  в м. Березне  Рівненської області. Протягом двох  років проводилось розширення виробництва, а саме встановлено технологічну лінію по виробництву масла та виробництву козеїну,  лінію по виробництву твердих сирів.   
В березні 2021 року було зареєстроване та працює  в смт.Чернівці ТОВ «Українська компанія одягу «ЮДЖС», яка спеціалізується на пошитті одягу.
Кількісний склад суб’єктів підприємницької діяльності Чернівецької ТГ
Всього в громаді зареєстровано 671 суб`єкт  малого підприємництва та 1 середнього, в  т.ч.  юридичних  258 та 414 фізичних осіб -  підприємців. Із них діючих: всього 545, юридичних -205, фізичних– 340. Протягом 2021 року зареєстровано: юридичних -10, фізичних– 98 осіб, знято з реєстрації: юридичних -4, фізичних– 48 осіб.
 Більшість населення зайняті в сфері сільського господарства і сфері послуг.
На території громади функціонують заклади роздрібної та оптової торгівлі, об’єкти сфери побутових послуг, об’єкти ресторанного господарства, які забезпечують населення продуктами харчування та промисловими товарами.
Торгівельна мережа має достатні потужності для забезпечення потреб населення необхідними товарами. Вона нараховує 115 підприємств роздрібної торгівлі, 11  закладів громадського харчування, 8 аптек, Чернівецький ринок та 3 торгові площадки. Крім того, надають послуги населенню  чотири ветеринарних аптеки.
Побутове обслуговування здійснюють: 8 перукарень, приватними підприємцями здійснюється ремонт побутової та радіотехніки. Послуги поштового зв’язку надає Чернівецьке відділення Центру поштового зв’язку  Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Також обслуговує жителів громади відділення компанії «Нова пошта», послуги якої мають великий попит.
          Для сприяння розвитку малого підприємництва суб’єктам підприємницької діяльності в громаді виділяються земельні ділянки для розміщення об’єктів торгівлі та виробництва, надаються в оренду приміщення.
Послуги Інтернету в громаді надаються ПАТ «Укртелеком», ТОВ «ХОУМНЕТ»
Бюджет громади
Організація бюджетного процесу в Чернівецькій селищній територіальній громаді здійснюється відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» та інших законодавчих актів.
Бюджет Чернівецької селищної територіальної громади, формується на таких принципах як: реалістичність, перспективність, пріоритезація і прозорість. Спостерігається зростання надходжень за всіма основними податками завдяки процесу бюджетування, який реально дозволяє отримати заплановані надходження не створюючи тиск на бізнес, а навпаки – стимулюючи економічний розвиток.
Загальний обсяг доходів бюджетів громади по загальному та спеціальному фондах за 2021 рік склав 140092,4 тис. грн. з них основну частину надходжень до бюджету складають надходження до загального фонду - 134086,7 тис. грн., або 95,7 % всіх доходів і доходи спеціального фонду – 6005,7 тис. грн. – 4,3%. 
Загальний обсяг доходів загального фонду бюджету громади за 2021 рік складає 134086,7 тис. грн., з яких доходи (без урахування трансфертів)  складають 58618,1 тис. грн., або 43,7 відсотка загального обсягу всіх доходів. В 2021 році отримано в підтримку від держави у вигляді базової дотації  та дотація на проведення розрахунків за комунальні послуги і енергоносії – 14330,4 тис. грн. (10,7%), освітня субвенція – 49456,1 тис.грн. (36,9%), субвенції з державного бюджету – 8025,9 тис. грн.. (6,0%), субвенція з  місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 3656,2 тис. грн. (2,7%), 
До загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) за 2021 рік надійшло 58618,1 або 108,5% від планових показників. Бюджет перевиконано на 4601,8 тис. грн. Порівняно з 2020 роком надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилося на 5965,8 тис. грн. або на 11,3%.


Варто відмітити, що на кінець 2021 року темп росту надходжень до загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) у порівнянні з І півріччям 2021 року покращився та збільшився майже в два рази, так як на  території  громади основними бюджетонаповнюючими  підприємствами є  сільськогосподарські  товариства,  фермерські  господарства,  реалізація  продукції  яких  проводиться  в  ІV  кварталі року,  після  чого  відповідно  і  проводяться  розрахунки  з  бюджетом.


Надходження доходів загального фонду до бюджету Чернівецької селищної територіальної громади у 2021 році (без урахування міжбюджетних трансфертів) на одного мешканця становлять 3691 грн., що на 446 грн., або на 13,7%  більше у порівнянні з 2020 роком. 


Основними бюджетоформуючими джерелами доходів загального фонду бюджету Чернівецької селищної територіальної громади (без урахування трансфертів) стабільно є податок на доходи фізичних осіб (57,0%), єдиний податок (20,0%) та плата за землю (17,0%).


Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету. Фактично до бюджету у 2021 році надійшло  на суму 33389,305 тис. грн., або на 107,7 відсотків до плану на звітний період, у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшилися на 2872,5 тис. грн., або 9,4 %.
            Податку на майно до бюджету громади надійшло на суму  10321,839 тис. грн., що становить 106,1 відсоток до плану на звітний період. В тому числі фактичні надходження по платі за землю склали 9954,306 тис. грн., що становить 105,1 відсотків до плану на звітний період. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшилися на 1456,2 тис. грн., або 17,1 %.
Єдиного податку за 2021 рік надійшло в сумі 11760,202 тис. грн., що становить 110,6 відсотків до плану на звітний період, в структурі єдиного податку найбільшу питому вагу, а саме майже 52,0% складають надходження єдиного податку, сплаченого сільгосптоваровиробниками, якого надійшло – 6114,550 тис. грн. – 107,1%.  
В сфері оподаткування приділена значна увага поліпшенню дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань, розширенню податкової бази та скороченню обсягів податкового боргу до бюджетів усіх рівнів. Слід відмітити, що резервами наповнення бюджетів району залишається повне надходження податку на доходи фізичних осіб та охоплення цим податком на заробітну плату усіх працюючих, перегляд ставок земельного податку, податку на майно та повне надходження їх до бюджету громади.
          До спеціального фонду бюджету селищної територіальної  громади за 2021 рік надійшло 6005,696 тис. грн., в тому числі доходи без урахування міжбюджетних трансфертів – 2632,114 тис. грн., з них: податкові надходження – 7,791 тис. грн., власні надходження бюджетних установ –  1538,310 тис. грн., кошти від продажу землі – 824,744 тис. грн., цільові фонди – 250,116 тис. грн.
Видаткова частина бюджету Чернівецької селищної територіальної громади  концентрується на наступних основних напрямах:
- соціальна спрямованість;
- реалізація проєктів, що сприяють розвитку селища;
- інвестування в якість життя людей;
- реалізація Стратегії  розвитку Чернівецької селищної територіальної громади  до 2030 року.
Загальний обсяг видатків громади  по загальному та спеціальному фондах в 2021 році склав 138 887,4 тис. грн. з них видатки  загального фонду бюджету складають 120 391,3 тис. грн., або 86,7 відсотка всіх видатків і видатки спеціального фонду – 18 496,1 тис. грн. – 13,3%. 

Виконання видатків за 2021 рік склало 129 519,06 тис. грн або 93,2% від уточнених планових показників.
           Формування та виконання бюджету громади за витратами сконцентровано на виконанні селищних програм, затверджених Чернівецької селищною радою. За 2021 рік на реалізацію  селищних програм направлено 10 631,7 тис. грн.  або 7,6 % від уточнених планових показників бюджету.
Важливою складовою бюджету громади  є бюджет розвитку, який має дуже важливе значення для повноцінного функціонування громади, покращення благоустрою, підвищення якості надання послуг.
Витрати бюджету розвитку громади  за 2021 рік  склали 16 929,1 тис. грн, що на 9 370,3 тис.грн. більше, ніж витрати 2020 року. 
Кошти бюджету розвитку спрямовані на ремонт, оснащення закладів соціально-культурної сфери та проєкти, пов’язані з розвитком сучасної інфраструктури селища та створенням умов для комфортного проживання громадян
Завдяки політиці, що проводиться селищною радою, фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків здійснюється своєчасно і в повному обсязі. Кредиторська заборгованість  відсутня на кожну звітну дату.
Сесійна робота селищної ради
          Головною формою роботи є сесійна діяльність, якій завжди передує попередній розгляд і підготовка питань виконавчим комітетом,  постійно діючими комісіями ради (5 комісій), що дозволило протягом року у конструктивному руслі працювати безпосередньо на пленарних засіданнях та приймати відповідні рішення. 
Інтереси громади в селищній раді представляють 26 депутатів. 
Перша сесія Чернівецької селищної ради 8 скликання відбулась 01 грудня 2020 року. За період грудня 2020 року та протягом 2021 року проведено 75 засідань постійних комісій, 21 сесія селищної ради, прийнято 733 рішення.
Чернівецька селищна рада розпочала свою роботу із затвердження Регламенту селищної ради, формування структури апарату селищної ради та її виконавчого комітету, а також реорганізації сільських рад , шляхом приєднання до Чернівецької селищної ради. Проведено повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків сільських рад, передано їх у комунальну власність територіальної громади, а також проведено державну реєстрацію припинення діяльності 10 сільських рад.
Створено  фінансовий відділ,відділ освіти, відділ культури , молоді та спорту Чернівецької селищної ради та вже в грудні 2021 року створену службу у справах дітей як окрему юридичну особу.
 Завершено процес передачі комунальних установ у комунальну власність Чернівецької територіальної громади, впорядковано їх структуру.
Прийнято програму соціально економічного розвитку  та 23  цільових програми підтримки матеріально-технічного  забезпечення підрозділів територіальної оборони,соціальної, культурної сфер,програм розвитку охорони здоров’я, навколишнього середовища, благоустрою,розвитку інформаційного простору тощо.
З метою покращення якості надання адміністративних послуг жителям громади створено  Центр надання адміністративних послуг Чернівецької селищної ради,  як постійно діючий робочий орган, затверджено його Регламент та  Перелік із 110  адміністративних послуг, які надаються у ЦНАПі Чернівецької селищної ради.
Затверджено  Стратегію розвитку Чернівецької селищної територіальної громади до 2030 року, як основний  стратегічний документ подальшого розвитку Чернівецької громади  на наступних 10 років. Основна ідея Стратегії – це покращення умов життєдіяльності кожного жителя громади, забезпечення нових робочих місць та можливостей для реалізації  потенціалу людей. Водночас – це суттєве поліпшення благоустрою території, створення привабливого, квітучого і самобутнього вигляду Чернівецької громади. 

Негативним та болісним, проте неминучим, було припинення діяльності, шляхом ліквідації Борівського, Володіївецького закладів загальної середньої  освіти  І-ІІ ступенів, Саїнського закладу загальної  середньої освіти І-ІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Чернівецької селищної ради , враховуючи  демографічну  ситуацію в громаді, детальний аналіз  кошторису видатків на утримання закладів освіти та готовність педагогічного колективу Борівського закладу освіти І-ІІІ ступенів прийняти на навчання дітей з шкіл, що ліквідовуються.
Також нелегко далось рішення про припинення комунального підприємства «Чернівецька аптека», в зв’язку із його систематичною збитковістю та нездатністю бути конкурентоспроможними в сучасних ринкових умовах.

Поряд з цим, позитивними в роботі селищної ради стало створення комунального підприємства «Чернівецький ринок» Чернівецької селищної ради, основним напрямком діяльності якого є надання послуг  фізичним та юридичним особам для торгівлі на ринку,а також затверджено програму його підтримки. На даний час підприємство ефективно функціонує.
У вересні 2021 року на 16 черговій сесії створено  Саїнський заклад дошкільної освіти «Теремок», який дасть можливість 21 дитині з  навколишніх сіл отримати дошкільну освіту.
В листопаді 2021 року Борівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чернівецької селищної ради визначено   опорним закладом освіти Чернівецької селищної ради Могилів-Подільського  району Вінницької області.

З метою забезпечення надходжень до бюджету Чернівецької селищної територіальної громади в липні місяці 12 черговою сесією селищної ради прийнято рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів».
Утворено 7 старостинських округів , затверджено Положення про старосту, яким значно розширено коло обов’язків старости, зокрема : виконувати окремі завдання адміністратора, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, що є одним із важливих завдань створення доступності послуг для жителів сіл.
Як результат , було підключено до програмного комплексу «Соціальна громада» 2 старостинських округи, а саме Борівський та Березівський, що дало можливість здійснювати  прийом документів від жителів округу для призначення усіх видів державних соціальних допомог, пільг та субсидій  (53 адміністративних послуги соціального характеру ). Крім того, в 2022 році підключено до програмного комплексу «Соціальна громада» та розпочато прийом документів в  Білянському, Володіївецькому, Гонтівському старостинських округах.
Одним із  складових роботи селищної ради є розгляд земельних питань. Було прийнято 476 рішень щодо надання дозволів ( відмов) на розробку проектів землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, продовження терміну дії договорів оренди,затвердження проектів землеустрою, технічних документацій, проведення інвентаризацій земельних ділянок, підготовка лотів до проведення земельних торгів з права продажу оренди земельних ділянок.
           Зокрема, у 2021 році Чернівецькою селищною радою , з метою  наповненню бюджету за рахунок надходжень орендної плати за земельні ділянки, які знаходяться у користуванні на умовах оренди, було прийнято рішення  щодо перегляду орендної плати по  діючих договорах оренди земель сільськогосподарського призначення, орендна плата яких становила за земельні ділянки сільськогосподарського призначення та земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель торгівлі менше 12 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок та земельних ділянок несільськогосподарського призначення, орендна плата яких становила менше 6 % від їх нормативної грошової оцінки, в результаті чого були підготовлені необхідні документи для підписання додаткових угод щодо збільшення орендної плати.
           За період 2021 року фізичним та юридичним особам  надано в оренду та продовжено термін дії договорів оренди на земельні ділянки загальною площею 700,141 га у тому числі 438,521 га нерозподілених земельних ділянок, не витребуваних часток (паїв) та проектних доріг та 261,620 га земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, які були передані з державної у комунальну власність в зв’язку із зміною законодавства.
          Також на звернення жителів Чернівецької селищної ради виділено 90,741 га земель для створення громадських пасовищ.
         Селищною радою спільно з депутатами протягом 2021 року проводився та в подальшому проводиться моніторинг щодо використання земельних ділянок, які були раніше надані фізичним особам для сінокосіння та випасання худоби на предмет їх цільового використання. В зв’язку з виявленням нецільового використання земельних ділянок договори оренди не продовжувались, в подальшому у випадку виявлення нецільового використання земельних ділянок, селищна рада буде ініціювати розірвання договорів оренди таких земельних ділянок.   
        У 2021році селищною радою було прийнято ряд рішень про проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в результаті чого між Чернівецькою селищною радою та переможцями земельних аукціонів укладені договори оренди терміном на сім років, на загальну площу 48,126 га з виплатою орендної плати щороку на суму 388160 грн. 
          Протягом 2021 року, в зв’язку із зміною законодавства, проводилась робота по інвентаризації земель Чернівецької селищної ради, в ході якої були  виявлені вільні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які включені до переліку земельних ділянок, право на які пропонується реалізувати  на земельних торгах загальною площею 195,7398 га.
     Також прийняті рішення щодо інвентаризації нерозподілених земельних ділянок, не витребуваних часток (паїв) та проектних доріг з метою внесення інформації в Державний земельний кадастр  та подальшої передачі їх в оренду для використання цих земельних ділянок за цільовим призначенням, та рішення про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 61,58 га. 
     З метою встановлення місця розташування об’єкту землеустрою, його меж, розмірів, правового статусу, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, реєстрації права комунальної власності на землю проведена робота з інвентаризації  земель, в тому числі проінвентаризовано та, як результат, внесено в Державний земельний кадастр інформацію про земельні ділянки комунальної власності в межах населених пунктів загальною площею 11,4173 га та за межами населених пунктів земель водного фонду загальною площею 27,1552 га.
              Також селищною радою проводилась робота з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в користуванні громадян (городи) з метою внесення інформації в Державний земельний кадастр та передачі їх у власність цим громадянам. 
         Протягом 2021 року селищною радою  було розглянуто 575 клопотань від громадян та  прийнято  рішення у тому числі:
-    270 громадянам надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність на площу 172,47 га, із них надано 25 учасникам АТО 40,410 га;
-    65 громадянам надано дозвіл на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 114,037 га;
-    121 громадянину затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передано земельні ділянки у власність  на площу 105,0230 га;
-    119 громадянам затверджено технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  та передано у власність земель загальною площею 63,209 га.

Робота виконавчого комітету селищної ради
Рішенням 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання 29.01.2021 року утворено виконавчий комітет Чернівецької селищної ради , визначено його чисельність , затверджено персональний склад та Регламент, який регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.
 З початку роботи нового складу виконавчого комітету проведено 21 засідання, прийнято 130 рішень.

Виконавчим комітетом приділяється значна увага роботі зі зверненнями громадян. Найбільше у зверненнях порушуються питання присвоєння поштових адрес домоволодінням, видача   дублікатів свідоцтв про право власності на житлові будинки, поставлення на квартирний облік, надання дозволів різного характеру. 
Так, протягом  2021 року  поставлено на квартирний облік  4 особи, з яких 1-учасник бойових дій та 2 - особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,1- прийомна дочка. Знято з квартирного обліку 7 осіб,в зв’язку з припиненням трудових відносин з підприємством, установою, організацією осіб, які перебували на обліку за місцем роботи та виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту.
  Також розглядались проєкти рішень сесії щодо цільових програм, бюджету громади , Стратегії розвитку Чернівецької селищної територіальної громади на 2021-2030 роки, перейменування вулиць та інші.
Розглядались питання щодо роботи комунальних підприємств.
 Крім того,створено ряд комісій , Координаційну  раду з питань ґендерної рівності, запобігання та протидії  домашньому насильству та насильству за  ознакою статі,  протидії торгівлі людьми, опікунську раду при виконавчому комітеті Чернівецької селищної ради. Також на засіданні виконкому прийнято рішення про  передачу в приватну власність будинку з житлового фонду громади багатодітній родині та інші рішення, що стосуються різних сфер життєдіяльності громади.
Звернення громадян, які надходять до виконавчого комітету селищної ради, розглядаються у встановлені законодавством терміни.
    Всі прийняті рішення оприлюднені на офіційному веб-сайті Чернівецької селищної ради в розділі «Офіційні документи»- «Рішення виконкому».

Кадрове забезпечення

Станом на 01.01.2022 року чисельність апарату селищної ради становить 61 штатну одиницю, фактично зайнятих-56.
Виконавчі органи ради:
-фінансовий відділ- 5 штатних одиниць ;
-відділ освіти-3 штатні одиниці;
-відділ культури, молоді та спорту-2 штатні одиниці.
Протягом 2021 року на посади  до Чернівецької селищної ради було призначено 75 осіб.
Звільнено 40 осіб, у т.ч. з причини скорочення, в зв’язку з реорганізацією 33 особи.
У 2021 році було проведено 17 конкурсних відборів на заміщення вакантних посад у селищній раді, за їхніми результатами було прийнято на роботу18 осіб, з них 4 керівники комунальних установ та закладів селищної ради.
За 2021 рік було підготовлено  188 розпоряджень з основної діяльності  та 127 розпоряджень по особовому складу.

Робота із зверненнями громадян
Одним із важливих напрямків роботи селищної ради є реалізація  конституційного права громадян на звернення. 
        Протягом 2021  року на адресу Чернівецької селищної ради надійшло 165 звернень від громадян, з них - 6 надійшло поштою,електронною поштою - 52, 107 подано на особистому прийомі. 
Основну частину становлять питання соціального захисту. Так, із загальної кількості заяв, (що становлять питому вагу усіх звернень до селищної ради) 62 звернення -  це заяви про надання матеріальної допомоги, в зв’язку з важким матеріальним становищем чи на потреби лікування; отримання соціальних виплат, субсидій. 29 звернень з питань аграрної політики та земельних відносин. 18 звернень з питань комунального господарства - це прохання посприяти у благоустрої території, будівництві та ремонті місцевих доріг, сталому водо забезпеченні.  Звернення, що стосувались питань праці і заробітної праці (3) – це питання працевлаштування та оплати праці.Решта звернень – це питання освіти, житла, охорони здоров’я,видача дублікатів про право власності , декомунізації, архітектури та вакцинації. 
Із загальної кількості звернень, отриманих протягом 2021 року, 87 вирішено позитивно,  роз’яснено по суті 78. Серед позитивно вирішенних питань важливе місце посідає  надання матеріальної допомоги,  матеріальну допомогу  отримали  56 жителів  Чернівецької громади  на загальну суму 71500 грн. ( в основному на потреби лікування).  
    Максимальне вирішення проблем громадян на місці, зменшення кількості  їх звернень до органів влади вищого рівня є одним із першочергових завдань роботи Чернівецької селищної ради. 
Також за 2021рік надійшло 43 запити на доступ до публічної інформації,тематика запитів дуже різна,  усі запити задоволено, усім запитувачам надано відповіді в терміни визначені законодавством.
На особистому прийомі громадян до селищного голови звернулось 54 жителя. В основному це земельні питання, надання матеріальних допомог на лікування, ремонту доріг, питання добросусідства.
Надання адміністративних послуг жителям громади
Центром надання адміністративних послуг Чернівецької селищної ради протягом 2021 року надано 16834 адміністативних послуги жителям громади, а саме:
- Реєстрація речових прав на нерухоме майно- 3125
- Державна реєстрація бізнесу-578
- Послуги ДЗК-1328
- Послуги соціального характеру-2421
- Реєстрація місця проживання-424
- Послуги, пов’язані з пенсійним забезпеченням-223
- Інші адміністративні послуги (довідки, затвердження тех. документацій на земельні ділянки, тощо) -8604
-реєстрація смерті-129
-реєстрація шлюбу -2

Соціальний захист населення
Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності,  профілактику  соціального сирітства та  подолання  дитячої злочинності, запобігання домашнього насильства, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати здійснюється відділом соціального захисту населення, службою у справах дітей апарату селищної ради та її виконавчого комітету, КУ «Центр надання соціальних послуг» Чернівецької селищної ради .
Протягом 2021 року відділом соціального захисту населення у співпраці з відділом з питань надання адміністративних послуг надано 2421 адміністративних послуг соціального характеру, а саме: прийом   документів для призначення і виплати усіх видів соціальних допомог - 647,  житлових субсидій -1284, надання пільг - 294. Для забезпечення санаторно-курортними путівками було прийнято 5 заяв, призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам - 2. За призначенням грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» звернулось 38 особи, винагороди жінці, якій присвоєно почесне звання України «Мати –героїня» - 2 особи, допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття  витрат на проживання-19 осіб. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб-31,  видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї-71. Протягом 2021 року видано  27 рішень про надання соціальної послуги догляд вдома та 1 рішення про надання соціальної послуги соціальний супровід сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах.
Серед прийнятих заяв переважає субсидія на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, допомога сім’ям з дітьми, допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, допомога особам ,які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю,  допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів ,допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу,на догляд за ним,допомога непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату,допомога на дітей ,які виховуються в багатодітних сім’ях, пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.Із них 1334 справи були прийняті через програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» в електронному вигляді .
В 2021році до відділу соціального захисту населення надійшло 48 повідомлень від Могилів-Подільського РВП про вчинення домашнього насильства. Розроблені Плани заходів із  запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі у Чернівецькій громаді на 2021-2022 роки, План заходів з підготовки та проведення Всеукраїнської акції «16днів проти насильства»,План заходів з реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми у II півріччі  2021 року у Чернівецькій селищній раді.
Складений соціальний паспорт громади, який дає змогу визначити соціальні особливості громади, оцінити потенціал громади, розширити та покращити якість надання соціальних послуг.
Відповідно до затвердженого плану заходів щодо проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Чернівецької селищної ради проведено анкетування 72 отримувачів соціальних послуг. Перевірено якість надання соціальної послуги догляд вдома , яка надається соціальними робітниками  особам з інвалідністю  та людям похилого віку с.Біляни (12 осіб), с.Березівка та с.Лужок (12), смт.Чернівці(5), с.Йосипівка(2), с.Абрамівська Долина(5 ), с.Володіївці( 11 ), с.Саїнка(6), с.Пелинівка(6), с.Сокіл(13) , в 2022 році буде  завершено  анкетування у всіх населених пунктах нашої громади.
В 2021 році виплачено компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на суму 161785,58 грн.,виплати на проїзд особам з нирковою недостатністю-148425,60 грн., щорічна допомога вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою-13000 грн.,надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд-6300 грн.,надання пільг окремим категоріям громадян на послуги зв’язку-1694,21 грн.
В 2021 році КУ «Центр надання соціальних послуг» Чернівецької селищної ради надавались наступні види соціальних послуг : консультування;  натуральної допомоги; догляд вдома; соціальна профілактика; інформування; соціальний супровід сімей в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування; соціальний супровід сімей ( осіб ) які опинилися в СЖО.
Відділенням соціальної допомоги вдома  обслуговується 375 підопічних,  з них 59 чоловік на платній основі (в т.ч. 3 чол. – на диференційованій платі).  Сума платних послуг за 2021 рік склала 30250,00 грн. В будинок-інтернат ( психоневрологічний )оформлено 1 чол. 
До Великодніх свят підопічні отримали благодійну допомогу у вигляді пасок від народного депутата Лариси Білозір та депутата обласної ради Віталія Бень.

Відділенням соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді послуги надаються 152 сім’ям , які складаються з  240 осіб старше 18 років,  та 235 – дітей до 18 років. Із них сімей які опинилися в складних життєвих обставинах -37, на їх утримані перебуває -113 дітей. Під соціальним супроводом центру -8 сімей , із них 3- сім’ї в складних життєвих обставинах ( 10- дітей ) , 3- опікунських сім’[ї   ( 3- дитини)  і 2- прийомні сім’ї ( 6- дітей). До Різдв’яно – новорічних св’ят  для дітей з інвалідністю було закуплено  та роздано 65- подарунків. 
В центрі функціонує мультидисциплінарна команда, якою було  надано 4 послуги. В основному це послуги з ремонту покрівлі житлових будинків та дверей, обрізання дерев, обкошування бур’янів при будинках. 
Протягом 2021 року Центр постійно співпрацював з селищною радою та громадськістю в питання соціального захисту громадян. 
Постійно оновлюється банк одягу для осіб, що його потребують. 
В 2022 році планується   виготовлення пандусу для безбар’єрного доступу до приміщення центру осіб з інвалідністю.

На території Чернівецької селищної ради проживає 30 дітей, які мають статус дитини-сироти та дитини,позбавленої батьківського піклування;  з них – 8 діти-сироти та 22  дитини   позбавлені батьківського піклування.  24 дитини  проживають у  сім’ях опікунів та піклувальників. Шестеро дітей  проживають у двох прийомних сім’ях, які функціонують у селах Борівка та Березівка.  Відсоток влаштування до сімейних форм виховання дітей, які набувають відповідного статусу,  становить 100%.   Із загальної кількості дітей даної категорії, 25 перебувають на первинному обліку служби у справах дітей Чернівецької селищної ради, 7- з інших територій  (6 – з Могилева-Подільського, одна дитина з  Тульчинського району). Станом на 01.01.2022 року на обліку служби у справах дітей перебуває 6 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Службою у справах дітей у  2021 році    організовано та проведено 9 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 32 питання щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх. Зокрема, щодо визначення місця проживання малолітньої дитини;  вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні того з них, хто проживає окремо від дитини; розглянуто також ряд питань щодо сімей, які опинились у складних  життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом; підготовлено до суду  позов  органу опіки та піклування селищної ради  щодо доцільності позбавлення батьківських прав матері малолітньої дитини,  яка ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків.  
   З метою належного контролю за утриманням  та вихованням  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського піклування, які проживають на території селищної ради, проведено обстеження умов їхнього проживання, про що складено відповідні акти; заактовано також бесіди з батьками та опікунами неповнолітніх дітей щодо  відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Щомісяця службою у справах дітей спільно з поліцейськими офіцерами громади, представниками КУ «Центр надання соціальних послуг», КУ «Центр перинної медико-санітарної допомоги»  проводились профілактичні рейди «Сім’ї у складних життєвих обставинах» та  «Діти вулиці». 
  З метою захисту законних  прав та  інтересів неповнолітніх взято участь у 5-ти судових засіданнях.  
   Задля  попередження домашнього насильства, в рамках акції «16 днів проти насильства»  проводились також спільні профілактичні заходи у загальноосвітніх навчальних закладах селищної ради. 
    В 2021 році Чернівецькою селищною радою, спільно з благодійниками , до новорічно-різвяних свят дітям  придбано подарунки. Так, з місцевого бюджету придбались подарунки дітям дошкільних закладів та пільговим категоріям населення (54,5 тис.грн.). Завдяки обласному депутату Віталію Бень  придбано подарунки для дітей загальноосвітніх закладів (1500 подарунків), також до придбання подарунків долучились ФГ «Вільне» с.Лозове, ТОВ СХК «Вінницька промислова група», ПрАТ «Зернопродукт», СФГ «Оріон». 
Функціонування закладів освіти на території Чернівецької громади

       Діяльність освіти Чернівецької селищної ради у 2021 році  була спрямована на реалізацію основних положень законодавчих документів, цільових програм, задоволення освітніх потреб населення шляхом покращення якості освіти, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів освіти у закладах освіти, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу, якісної організації зовнішнього незалежного оцінювання. 

Станом на 01.01 2022 року на території Чернівецької громади функціонує 8 закладів повної загальної середньої освіти, 1 заклад базової загальної середньої освіти, в яких навчається 1443 здобувачів освіти; 9 закладів дошкільної освіти, в яких виховується 386 дошкільнят  та Будинок дитячої та юнацької творчості в якому навчається 526 гуртківців. В поточному навчальному році створено другий опорний заклад «Борівський ліцей Чернівецької селищної ради», де навчається 341 здобувач освіти, та Саїнський заклад дошкільної освіти «Теремок»

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Четвертий рік поспіль Міністерство освіти і науки України спільно з органами місцевого самоврядування реалізує  реформу нової української школи. Так, для закладів освіти Чернівецької громади з державного бюджету в 2021 році виділено  - 731,7 тис. грн, до яких з селищного бюджету додано 79,3 тис. грн.  Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України кошти розподілено пропорційно:
?    на закупівлю дидактичних матеріалів – 130,6 тис. грн.,
?    на закупівлю сучасних меблів – 159,6 тис. грн.,
?    на закупівлю комп’ютерного обладнання та музичних інструментів – 351,4 тис. грн.
?    на курсову перепідготовку – 151,6 тис. грн.
?    на супервізію–17,8 тис. грн.

За виділені кошти з державного та місцевого бюджетів закуплено: 140 комплектів одномісних антисколіозних парт та стільців  для облаштування робочих місць учнів 1-го класу, дидактичні матеріали, багатофункціональні пристрої,  ламінатори, ноутбуки та дидактичні матеріали. Також забезпечено 100% підвищення кваліфікації вчителів закладів освіти, які навчатимуть учні за програмою НУШ. 

Додатково, для 1 класів закладів освіти  за кошти залишку освітньої субвенції 2020 року, закуплено: телевізори, дошки класні стаціонарні, дошки коркові, шкільні стінки, робоче місце вчителя (стіл та стілець), м’які меблі, на загальну суму – 362,9 тис. грн

Загалом у 2021 році для створення нового освітнього простору у 1-х класах ЗЗСО громади та методичного супроводу освітнього процесу з різних джерел фінансування було затрачено 1173,9 тис. грн.

Для участі в урядовій програмі «Спроможна школа для кращих результатів» відділ освіти розробив та подав проєктну заявку «Сучасне оснащення – якісні знання» загальною вартістю 997,05 тис.грн, з яких 898,5-цільова субвенція з державного бюджету та 98,55 – кошти місцевого бюджету. Проєкт було відібрано Міністерством освіти і науки України. Таким чином було придбано  обладнання для електронної форми навчання кабінету хімії та біології опорного закладу освіти Чернівецького ліцею №2, а саме: три мультимедійні комплекси, цифрова вимірювальна лабораторія,комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення 10+1, комплект навчального лабораторного обладнання для проведення експериментальних та дослідницьких робіт з біології ,набір хімічних реактивів, мікроскопи та інше.  
В межах Національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю» Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації Департаментом гуманітарної політики Вінницької ОДА для шкіл Чернівецької громади закуплено та передано 10 ноутбуків  вартістю 165,999 тис.грн. З них 20,040 тис.грн.- співфінансування з місцевого бюджету.

Пріоритетним завданням для засновника закладів освіти є забезпечення організованого підвезення учасників освітнього процесу до закладів освіти. Протягом 2021 року  організовано підвіз для  224 учнів та  22 учителі до 4 закладів освіти,  що становить   100% до потреби. Підвіз здійснювався чотирма  шкільними автобусами. Вартість придбання паливно-мастильних матеріалів та технічного обслуговування автобусів у звітному періоді становить 343,5 тис.грн.
          Суттєву допомогу у підвезенні до Борівського ліцею учнів, що проживають у с.Володіївці надає депутат обласної ради Бень Віталій Вікторович, який спеціально придбав для цього автобус та забезпечує його утримання і оплату праці водія.  
          В закладах дошкільної освіти територіальної громади здійснюється забезпечення якісним, збалансованим харчуванням, дотримання натуральних норм, виконання санітарно-гігієнічних умов та зберігання продуктів. Середня вартість харчування однієї дитини на день в минулому бюджетному році становила 32,2 грн. для дітей старшого віку та  28,83 грн. - для дітей ясельного та середнього дошкільного віку.  Показник виконання норм харчування в середньому по громаді 84%, а батьківська плата становить 50% від загальної вартості. Протягом 2021 року на харчування дітей у закладах дошкільної освіти громади було використано 497,2 тис.грн бюджетних та 499,6 тис.грн. батьківських коштів.
          У школах громади безоплатним гарячим харчуванням забезпечувалися 600 учнів 1-4 класів та 162 учні пільгових категорій.  Вартість харчування на 1 дитину в школі становила 10 грн. З врахуванням залишку 2020 фінансового року у 2021 році на харчування учнів вказаних категорій було використано   576,8 тис.грн бюджетних  та 374,5 тис.грн батьківських коштів.  
72 учні із сіл Саїнка та Володіївці, що навчаються у Борівському ліцеї,
отримували харчування за рахунок благодійної допомоги, що становить 68,13
тис.грн., яку надав депутат Вінницької обласної ради Бень Віталій
Вікторович.
          Проте, уже починаючи з 1 січня 2022 року меню оновлено як у закладах дошкільної так і у закладах загальної середньої освіти. Вартість харчування у садочках становитиме 40 грн в день, а в школах – 15 грн в день на одну дитину
В 2021  році на утримання ліцеїв та гімназії, зокрема, на оплату електроенергії  було витрачено  786,14 тис.грн.; для придбання твердого палива – 1573,48 тис грн.; придбання дезинфікуючих засобів – 12,6 тис.грн;   для оплати послуг з проведення медичного огляду працівників – 142,46 тис.грн. Оплата праці педагогічних працівників шкіл за касовими видатками 2021 року. з урахуванням надбавки за престижність  та інших заохочувальних виплат вчителям становить 43335,9 тис.грн., обслуговуючого персоналу -12059,9 тис.гр
На утримання закладів дошкільної освіти, зокрема, на закупівлю електроенергії витрачено 436,4 тис. грн.; на придбання дров та вугілля - 475,2 тис. грн.; для придбання миючих засобів та  медикаментів відповідно – 25,7 та 10,9 тис.грн.      Для проведення медичного огляду працівників ЗДО витрачено 73,3 тис.грн.  Видатки на оплату праці дошкільників у 2021 році  становили 12853,1тис.грн.
         Витрати на послуги зв’язку для закладів освіти  становили – 121,8 тис.грн.
         За кошти місцевого бюджету, а це 279,9 тис.грн. замовлено та виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту  «Реконструкція Борівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чернівецької селищної ради по вул.Перемоги, 20/2 в с.Борівка Могилів-Подільського району Вінницької області», що дало можливість розробити проєкт та подати його на конкурс проєктів, що будуть реалізовуватись за кошти ДФРР. Сьогодні ми маємо гарну новину, регіональна комісія визначила проєкт, як такий, що подається на розгляд комісії Міністерства розвитку територій. Отже, очікуємо остаточного рішення та включення об’єкта в Постанову Кабінету Міністрів України.
Ефективне використання освітньої субвенції у 2020 році сприяло належному спрямуванню її залишку для поліпшення матеріально – технічного стану закладів освіти. 
         Так, для проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень їдальні  опорного закладу освіти «Чернівецький ліцей №2 Чернівецької селищної ради» із залишків освітньої субвенції 2020 року з врахуванням оплати послуг на проектування, технічний та авторський нагляд було використано 1143,8  тис. грн. За ці кошти виконано перепланування приміщень їдальні відповідно до вимог HACCP, заміна дверних та віконних блоків, влаштування систем електро- та  теплопостачання, водопостачання та водовідведення, влаштування пожежної сигналізації, влаштування підвісної стелі, підлоги з керамічних плиток, шпаклювання стін та їх  облицювання керамічними плитками.
     У грудні 2021 року проведено капітальний ремонт опалювального пункту Борівського ліцею на загальну суму 1331,35 тис.грн, враховуючи видатки на виготовлення ПКД, технічний  та авторський нагляд.  Джерелами фінансування виконання робіт на даному об’єкті є субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій – 600,0 тис.грн та залишок освітньої субвенції – 731,35 тис.грн.
Привабливого та комфортного вигляду набуло подвір’я біля приміщення початкових класів Чернівецького ліцею №1. Поточний ремонт благоустрою прилеглої до школи території  також вдалося виконати за залишок коштів освітньої субвенції. Вартість проведення ремонтних робіт становить147,9 тис.грн.
    Також із залишків освітньої субвенції закуплено: виробничі столи з нержавіючої сталі, візок та підноси для їдальні Чернівецького ліцею №2 на суму 24,5 тис.грн.;  плити електричні для Борівського та Сокільського ліцеїв на суму 49,9 тис.грн.; , LED-панель для Чернівецького ліцею №1 вартістю 149,8 тис.грн.
Інклюзивна освіта

Питання щодо впровадження інклюзивної освіти стає дедалі актуальнішим, адже в Україні, як свідчить статистика, з кожним роком збільшується кількість дітей з особливими освітніми  потребами. 
Для забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в громаді створено та функціонує Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) 
За період 2021-2022 навчального року фахівцями ІРЦ проведено 26 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей з особливими освітніми потребами. За результатами обстежень видано 26 висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
За рахунок цільової субвенції для ІРЦ придбано дидактичного матеріалу та  LED-панель на суму 147,9 тис.грн.

 У 2021 році у семи закладах освіти було організовано інклюзивне навчання для 26 учнів з особливими освітніми потребами.  Супровід учнів з ООП здійснюють 22 асистенти учителів, з розрахунку 1 ставка на клас. 

Закуплено за кошти державного бюджету:
?    засоби корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, дидактичні матеріали та  обладнання для оснащення ресурсних кімнат( ноутбук, LED-панель та інше) на загальну суму 192,7 тис. грн..

Отже, Чернівецька селищна рада через відділ освіти, як уповноважений орган у сфері освіти,  систематично працює над  створенням умов для  ефективного виконання освітніми закладами покладених на них функцій, та забезпеченням  рівного доступу дитячого населення громади   до якісних освітніх послуг.

Залучення коштів на соціально-економічний розвиток громади
За сприяння народного депутата України Лариси Білозір залучено кошти на соціально-економічний розвиток громади 3305,00 тис.грн., а саме:
- Реконструкція адміністративної будівлі Чернівецької селищної ради в центр надання адміністративних послуг та офісні приміщення по вул.Святомиколаївська, 103/1 в смт Чернівці Могилів –Подільського району Вінницької області-2,5 млн.грн.
-придбання коагулометра для Чернівецької районної лікарні- 85 тис.грн.
-придбання та монтаж дитячого ігрового майданчика для с. Володіївці та Біляни Чернівецької селищної ради.-100 тис.грн.
-придбання ноутбука в будинок культури с.Гонтівка-20 тис.грн.
-капітальний ремонт  опалювального пункту Борівського закладу середньої освіти І-ІІІ ст.- 600 тис.грн.
Крім того, залучено 898,510 тис.грн. державного бюджету  на покращення освітнього середовища опорного закладу освіти громади Чернівецького ліцею №2, а саме придбання обладнання для кабінету хімії та біології. Співфінансування з місцевого бюджету склало 99,835 тис.грн.
Участь у проєктах та програмах підтримки
Чернівецька селищна рада бере активну участь у залученні додаткових коштів для розвитку територіальної громади.
Так, у 2021 році прийнято  участь у конкурсі Вінницької обласної ради «Комфортні громади» з проєктами:
- «Чернівеччина-місце безпеки та комфорту»;
- «Якісна та сучасна діагностика-запорука збереження здоров’я людини»
- «За здоров’ям – на спортивний майданчик!»
- «Інклюзивний простір- це рівність та доступність у нашому сьогоденні».
За результатами конкурсу переможцями стало 2 проєкти: 
«Чернівеччина-місце безпеки та комфорту»
Метою проєкту є створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи для організації умов та посилення громадської та особистої безпеки мешканців та гостей громади шляхом встановлення камер відео спостереження на території Чернівецької територіальної громади.
В рамках реалізації даного проєкту  було придбано та встановлено елементи системи зовнішнього відеоспостереження  в смт.Чернівці, селах Мазурівка, Борівка, Березівка, Гонтівка,23 відеокамери, 2 монітори з підключенням до мережі Інтернет.
Хочу зауважити, що в подальшоу планується розширення діючі мережі відеокамер та встановлення їх і в інших населених пунктах громади.
Загальна вартість   проекту  480 150 грн.,в т. ч.  :
-Кошти фонду конкурсу( обласний бюджет )  -  237 000 грн. 
-Чернівецька селищна рада  -   120150 грн. 
-Кошти організацій партнерів  -   123000    грн., а саме:
 ФГ «ВВВ»  ( директор Гулько Володимир Володимирович)- 40000 грн;
 СПРАТ «Моївське» ( директор Ярощук Володимир Віталійович)- 23000 грн;
ТОВ «Бімол» (директор Буяновський Леонід Іванович)- 50000 грн;
МХП «Зернопродукт» -10000,00 грн.


«Якісна та сучасна діагностика-запорука збереження здоров’я людини»
     
Метою даного проєкту є  покращення медичного обслуговування та якості рентенологічних та лабораторних досліджень , виявлення патології на ранніх стадіях захворювання населення громади та зменшення смертності , забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади
 В рамках проєкту було закуплено медичне обладнання  для рентгенкабінету  та  клініко-діагностичної  лабораторії а саме :
 -Цифровий перетворювач для рентген діагностики CR- 488500 грн
-Напівавтоматичний 2-канальний коагулометр Coag 2D  - 77200 грн

Загальна вартість   проекту  565700 грн. в т. ч.  :
Кошти фонду конкурсу ( обласний бюджет )  -  280 000 грн. 
Кошти державного бюджету -85000 грн.
Чернівецька селищна рада  -   56000     грн. 
Кошти організації партнера  -   94700    грн. , а саме:
 -ФГ «Вільне» ( директор Цибульський Віктор Володимирович)-44700,00
 -ФГ «Колос-22»  ( директор Чопенко Володимир Степанович)-50000 грн
-ПрАТ «Зернопродукт»-50000,00 грн.

         
Реконструкція адміністративної будівлі Чернівецької селищної ради в центр надання адміністративних послуг та офісні приміщення по вул.Святомиколаївська, 103/1 в смт Чернівці Могилів –Подільського району Вінницької області
В рамках реалізації даного проєкту було виготовлено проєктно-кошторисну документацію на загальну суму 42120,00 грн.
Здійснено капітальний ремонт будівлі селищної ради та реконструкцію приміщень під ЦНАП, закуплено нові меблі та комп’ютерну техніку для ЦНАПу,  замінено котел, замінено перекриття будівлі та інше.
Видатки місцевого бюджету – 130000 грн
За сприяння народного депутата Лариси Білозір виділено кошти  :
-субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток в сумі 2500000,00 грн.
-субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг в сумі 3822407,00 грн.
 Центр культури та дозвілля в селі Березівка-нова форма розитку культури в селі»
Даний проект став переможцем в мікрогрантах, які оголосили благодійний фонд «МХП-Громаді» для учасників, в чиїх селах знаходяться їхні філії. Було придбано  музичну апаратуру, меблі та інші необхідні матеріали для Будинку культури с.Березівка на загальну суму 50000 грн.( кошти благодійного фонду).

Поліцейський офіцер громади
Чернівецька селищна рада стала учасником проєкту «Поліцейський офіцер громади» , в громаді працюють  2 поліцейських офіцери громади.
В рамках реалізації даного проєкту було виділено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання комплексної обороно-правоохоронної програми профілактики злочинності в Чернівецькій селищній територіальній громаді Могилів-Подільського району Вінницької області на 2021-2025 роки зі змінами - 537 330,00 грн.  (520 000,00 грн. для придбання спеціалізованого автомобіля та 17 330,00  грн. збір на обов’язкове пенсійне страхування при першій реєстрації)  та громада першою в області придбала даний автомобіль .
Для  якісної роботи поліцейського офіцера громади облаштовано поліцейську станцію в приміщенні селищної ради в с.Мазурівка, проведено ремонт та забезпечено  меблями , комп’ютерною технікою.
    Для цього залучено кошти:
- місцевого бюджету – 27206,00 грн.
-кошти спонсорів:
Ремонт приміщення
-ТОВ СХК «Вінницька промислова група»-220115 грн.
Закупівля меблів на загальну суму 17150 грн.:
- ФГ «Борівське» (керівник Годз Р.С.)-4550,0 грн.,
- ТОВ «Гідроенергія -1»(керівник Чопик )-4500,0 грн.,
 СТОВ «Росія»(керівник Годз С.Р.)-4500,00 грн., 
ФГ «Наша справа»(керівник В.Юзвенко)-3600,00
 
На даний час територію Чернівецької СТГ обслуговує 2-а поліцейських офіцери громади Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області а саме  майор поліції Качинський Максим Володимирович та капітан поліції Антонюк Вадим Анатолійович.

Також в 2021 році підготовлено та подано до участі у конкурсі Вінницької обласної ради «Комфортні громади» на 2022 рік 3 проєкти, з яких 2 вже стали  переможцями конкурсу,а саме:
-«Здоров’я жителів громади-понад усе»(придбання апарату УЗД для Чернівецької районної лікарні)
-«За здоров’ям-на спортивний майданчик» (завершення облаштування спортивного майданчика в смт.Чернівці)
Активні парки - локації здорової України
За ініціативи Президента України, з метою організації оздоровчої рухової активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків в громаді реалізовано  соціальний проект “Активні парки - локації здорової України”. Облаштовано  новий спортивний майданчик в смт.Чернівці , встановлено інформаційні та навігаційні таблички з QR кодами, де діти та дорослі матимуть додаткові можливості займатися спортом і зміцнювати своє здоров’я. Даний проект реалізовано за сприяння Державного професійно-технічного навчального закладу "Мазурівський  аграрний центр професійно-технічної освіти”.

Отримання дотації власниками бджолосімей
Протягом 2021 року також проводилась співпраця із Чернівецькою районною громадською організацією бджолярів «Абелія»
    Так,відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 № 107, було подано до Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації перелік осіб на отримання дотації  за бджолосім’ї фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, на загальну суму 861624  грн., які були виплачені власникам бджолосімей у 2021 році.

Забезпечення безпеки життєдіяльності населення громади.

Одним із головних напрямків роботи Чернівецької селищної ради є забезпечення безпеки життєдіяльності населення громади. Аналізуючи роботу у даному напрямку слід відмітити , що саме  забезпечення громадської безпеки  стало пріоритетним завданням у роботі селищної ради. 

Рішенням сесії селищної ради створена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протягом 2021 року  проведено 10  засідань  комісії на яких  розглянуто  18 питань.

Завдяки співпраці селищної ради та 3 відділу Могилів-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стовідсотково забезпечено призовну кампанію . 
   Під час весняного та осіннього призовів на строкову військову службу призвано 11 призовників.  Для призовників проводилися урочисті проводи та вручення цінних подарунків.
Планове завдання щодо відбору кандидатів на військову службу за контрактом на   2021 рік  склало  30 чоловік.  Протягом   року направлено до навчальних центрів та укладено контрактів із 16 особами, що становить 53 відсотка.
           З метою матеріально-технічної підтримки військових формувань  та Державної служби надзвичайних ситуацій  надано:
- Чернівецькому районному військовому  комісаріату кошти у сумі 12  тисяч гривень ( на підвіз призовників та кандидатів на військову службу за контрактом  до місць призначення);
 - Головному управлінню ДСНС у Вінницькій області – 42 тисячі гривень для придбання паливно-мастильних матеріалів.

Реалізація в 2021 році проєктів «Поліцейський офіцер громади» та «Чернівеччина-місце безпеки та комфорту»,завдяки яким організовано роботу двох поліцейських офіцерів громади та  створено систему відеоспостереження громади також значною мірою вплинули на створення умов безпеки наших жителів.
Відділом культури, молоді та спорту спільно із учнями загальноосвітніх шкіл  проведено низку патріотичних заходів, спрямованих на виховання у   дітей любові до Батьківщини, гордості за досягнення українців, формування в них активної громадянської  позиції. 
   
Благоустрій
Облаштування території  Чернівецької громади – один з пріоритетів її розвитку. Адже благоустрій є не лише візитівкою громади, а і створення комфортних умов для проживання її мешканців.
         На території громади постійно проводяться роботи щодо благоустрою територій, організовуються дні благоустрою  у всіх населених пунктах.Це  території загального користування, парки, кладовища, площі тощо. У громаді  постійно проводиться санітарна обрізка дерев.   Такі заходи  необхідні для запобігання небезпеки для життя і здоров'я людей, особливо під час небезпечних погодних катаклізмів, а також для продовження життєдіяльності самих зелених насаджень.

Так, зокрема, в смт. Чернівці по вулиці Вінницька було зрізано 5 сухих, небезпечних для пішоходів дерев та 18 омолоджено( здійснено санітарну очистку).Всі зрізані дерева та гілки відправлено на дрова в Чернівецький ЗДО «Дзвіночок».Такі ж заходи проводились у всіх селах громади.

Вивіз твердих побутових відходів в смт.Чернівці та с.Мазурівка здійснює КП «Чернівецький комунсервіс» .
Підприємство заключило 379  договорів з домогосподарствами, які сплачують кошти за користування послугою, що становить 18 відсотків від загальної кількості домоволодінь.     
 Все сміття транспортується на діюче сміттєзвалище смт.Чернівці ,яке розміщене в урочищі «Червона Долина»  та сміттєзвалище с. Мазурівка. Сміттєзвалища один раз в місяць по мірі накопичення сміття підгортаються та проводиться його обваловка. По підприємствах, установах та організаціях різних форм власності заключено 64 договори по вивезенню сміття. 
Збір сміття проводиться, як вуличним об’їздом , так і погрузкою із сміттевих контейнерів, які розміщені в найбільш заселеній населенням частинах населених пунктів смт.Чернівці та с.Мазурівка з спеціальних площадок для збору сміття.
До благоустрою населених пунктів громади долучаються сільгоспвиробники та небайдужі жителі сіл. Особливо хочеться відмітити і подякувати
По Чернівцях:ТОВ Агропослугтранссервіс» керівник Бень В.В.,СТОВ «Бімол»,ФОП «Канюка К.»,Вінницяоблпаливо, ФОП «Володовська О.»
По Березівському старостинському округу: ПрАТ «Зернопродукт» керівник Прокопчук В.О.,ФГ «Алекс» керівник Крижанівський О.В.
По Володіївецькому старостинському округу:  ТОВ Агропослугтранссервіс» та ТОВ «Комінтерн ВВ» керівник Бень В.В.,ТОВ «Буд Енерго Сервіс» керівник Бойко Б.С.,ТОВ «Ювасер» керівник Тисячний Ю.І.
 По Борівському старостинському округу:Соколянський Богдан-облаштування площі в с.Борівка, придбання матеріалів, оплата робіт,придбання труби на воду,ФГ»Борівське» керівник Годз Р.С.,СФГ «Оріон»,СПРАТ «Моївське» керівник Ярощук В., Лутковський А.В.-депутат селищної ради, Василик Я.Ю.-депутат селищної ради, Злощинський С.О.-депутат селищної ради , Дабіжа П.-приватний підприємець,Чернадчук В.-приватний підприємець,Мазур А. (послуги крану),Деребчинський Л., Годз В., Луць Л., Деребчинський І., Замримко Ю., Шаплавський С., Капелістий М. , Пийвода В., Ярощук В., Гасич В., Годз І., Кірченко О., Короленко В.
По Гонтівському старостинському округу: ФГ «Вільне» керівник Цибульський В.В.,ТОВ Агропослугтранссервіс» керівник Бень В.В.,ФГ «Віс-57» ,ФГ «Наше яблуко»,ФГ «ВВВ» Гулько В.,ТОВ «Колос»,ТОВ «Шендерівський лан-с»,ТОВ «Шендерівський лан»,ПП Лясота Вадим
По Білянському старостинському округу:
-ТОВ Агропослугтранссервіс» керівник Бень В.В.,ТОВ «Урожай-С» керівник Сагалатий Д.В.
По Мазурівському старостинському округу:
-ТОВ Агропослугтранссервіс» керівник Бень В.В., ФГ «ВВВ», ПрАТ «Зернопродукт»,СХК «Вінницька промислова група»,СТОВ «Бімол»
По Сокільському старостинському округу:
СФГ «Колос 22» -керівник Чопенко В.С.
Також дякую усім нашим жителям, які приймали участь у днях благоустрою, ініційованих Чернівецькою селищною радою.              

Ремонт автомобільних доріг та мостів 
Одним із 34-ох об’єктів дорожньої інфраструктури області , які були відібрані Вінницькою обласною радою для проведення капітального ремонту комунальних доріг стала вулиця Мічуріна в смт. Чернівці
Було виготовлено проєктно-кошторисну документацію на загальну суму 42120,00 грн.
Залучено на капітальний ремонт дороги по вулиці Мічуріна в смт. Чернівці, Могилів-Подільського району, Вінницької області з обласного бюджету 3071556,00 грн.
Співфінансування проєкту з місцевого бюджету склало 566 823,00 грн. 
На утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування  та дорожньої інфраструктури громади в 2021 року використано 1 млн.900 тис. грн., з яких :
з місцевого бюджету 1млн.100 тис.грн.
з державного бюджету 800 тис.грн.
Службою автомобільних доріг у Вінницькій області проводився ремонт дороги в селах Мазурівка, Сокіл, дороги Чернівці-Березівка, Володіївці,Пелинівка.
Крім того, проводився частковий ремонт доріг в смт.Чернівці, с.Березівка, с.Біляни.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено : 
-поточний, середній ремонт мосту на  км 27  + 151 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-12-04 Вендичани-Чернівці в межах Вінницької області на загальну суму 2303,604 тис.грн.
- поточний, середній ремонт мосту на км 30  + 214 автомобільної дороги загального користування місцевого значення о-02-12-04 Вендичани-Чернівці-Томашпіль в межах Вінницької області на загальну суму 4707,305 тис.грн.

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Мазурівка Могилів-Подільського району , Вінницької області.(вартість пкд- 48195,00), реалізація якого планується в 2022 році.
Хочу відмітити, що в результаті проведення  відкритих торгів ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області на «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-12-04 Вендичани-Чернівці-Томашпіль км 23+230 – км 32+520, протяжністю 9,29 км, в межах Вінницької області» обрано переможця ТОВ"РОСТДОРСТРОЙ" та 22.10.2021 року укладено договір на проведення робіт на загальну суму 201 млн. грн., термін виконання яких до кінця 2022 року.
Вуличне освітлення
Проведено реконструкцію та введено в експлуатацію об’єкти:
- «Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Біляни, по вул.Джерельна, пров.Квітковий» вартістю 199340,16 грн. Спонсорами реконструкції стали ТОВ «Шендерівський лан» (керівник Шведа Вячеслав Іванович), які закупили матеріалів на суму 35000,25 грн. та ТОВ «Урожай-С» (керівник Сагалатий Дмитро Васильович ), закупили матеріалів на суму 67030,82 грн.
- «Реконструкція вуличного освітлення в смт. Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області по вул.40-річчя Перемоги та вул.Миру».  Вартість робіт склала 245704,33 грн., в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації -12000,00 грн.
Крім того, здійснювалось обслуговування існуючої мережі вуличного освітлення, заміна світильників на енергозберігаючі. 
В 2021 році оплата за електроенергію на вуличне освітлення склала 687459,67 грн.
     
 Озеленення громади та створення місць відпочинку
Протягом 2021 року значна увага приділялась роботі по озелененню території громади. Було висаджено 465 дерев , серед яких ялини, сосни, ялівець, барбарис, туї, липи, катальпи.
В селі Мазурівка по вулиці Незалежності закладено алею з катальп і ,з часом, при гарному догляді за саджанцями ми отримаємо окрасу центральної вулиці в цьому населеному пункті. 
Соснами прикрасили набережну річки Мурафа біля тротуарної доріжки. Молоді дерева посаджені на місці старих верб, які через свій поважний вік вже становили загрозу для пішоходів. Сподіваємось, що зелені деревця будуть «милувати око» рибалкам, відпочивальникам і просто перехожим. 
По периметру спортивного майданчика зі штучним покриттям, біля Чернівецького та Березівського Будинків культури висаджено саджанці ялини. Висаджували дружною командою працівники культури та Дитячо – юнацької спортивної школи
Алею туй висаджено в парку біля Чернівецького ЗЗСО № 1, де зелені насадження радуватимуть не тільки молодь, а й молодих мам, які проводять час зі своєю малечою на дитячому майданчику.
Біля пам’ятника загиблим воїнам впорядковано клумби барбарисами та ялівцем.
Посаджені саджанці лип в смт.Чернівці не один рік тішитимуть своїм ароматом жителів селища.
Спонсорами в озеленні території стали : Віталій Бень, обласний депутат, директор ТОВ «Агропослугтранссервіс», ДП «Шаргородський райагроліс» (директор - Тетяна Симонишена, головний лісничий  - Михайло Капелістий),Благодійна організація «Благодійний фонд» МХП – Громаді», ПрАТ «Зернопродукт МХП»
З метою створення місць відпочинку для жителів громади в 2021 році, за рахунок спонсорів, облаштовано площу перед приміщенням селищної ради, яка вже стала місцем для проведення дозвілля дітей та молоді. Тут встановлено новорічну ялинку,  а також Різдвяний вертеп, відкрито Резеденцію Святого Миколая та проведено новорічну ярмарку.
Спонсорами в облаштування площі є:
ПМП «Ювасер» с.Володіївці  30 000 грн.
ФГ « ВІС-57»  с.Лозове  30 000 грн.
ФГ «ВВВ» с.Мазурівка  50 000 грн.
ФГ «Наше яблуко»  15 000 грн
ФГ «Добробут – БСГ»  с.Володіївці  20 000 грн.
ФГ «Вільне» с.Лозове  50 000 грн.
ФОП Капеліста  А.  15 000  грн.
ФГ «Оріон» с.Борівка    30 000 грн.
ФГ «Алекс» с.Березівка  10 000 грн.
ФГ «Колос 22» с.Сокіл   10 000 грн.
СФГ «Наша справа» с.Мазурівка 10 000 грн. 
ФОП Канюка К.Ю. 2000 грн.
ФОП Володовська О.В. 1000 грн.
ФОП  Шаплавський С.Г.  1000 грн.
ФОП Вітковська Н.О.  5000 грн.
Вінницяоблпаливо  1000 грн.
ТОВ «Бімол» 1500 грн.
ТОВ «Агропослугтранссервіс» 130 000 грн.
БО «БФ «МХП - Громаді»-75300 грн.
При цьому залучено коштів місцевого бюджету- 103860 грн.

Загальний бюджет проекту склав – 590 660 грн.
Також завдяки Соколянському Богдану Антоновичу, директору ТОВ ТД «Оріон», облаштовано сквер в центрі с.Борівка, який став окрасою села та  місцем проведення дозвілля та відпочинку для жителів с.Борівка .

Також виготовлено проєктно-кошторисну документацію на нове будівництво скверу по вул. Святомиколаївська  в смт. Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області (вартість пкд- 234538,93 грн.) та вже подано документи на обласний екологічний конкурс «Озеленення смт.Чернівці»  для придбання дерев для скверу на загальну суму 1440,068 тис.грн., з яких 216,068тис.грн.(15%) спів фінансування з місцевого бюджету. 

Водопостачання
Забезпечення населення, підприємств, установ та організацій питною водою по смт.Чернівці та с.Мазурівка проводиться КП «Чернівецький комун сервіс» Чернівецької селищної ради, в с.Березівка ФОП «Гавега Сергій Андрійович»
    Протягом 2021 року частково проводились роботи по оновленню системи водопостачання, заміна застарілих та аварійних участків металевих труб, фасонних частин та запірних арматур на водопроводі для покращення подачі води в резервуари збору води. Так, замінено труби на водопроводі в смт.Чернівці протяжністю 80 метрів по вулиці Святомиколаївській протяжністю 175 мертів. Капітально відремонтовано, переварено дно водонапірної башти по вул.Сонячній. Також проводяться часті ремонтні роботи проривів системи водопостачання, за поточний рік було  ліквідовано 28 аварійних проривів системи.
Також було відремонтовано два глибинних насоси, замінено всі лічильники електроенергії на водонасосних станціях з монтажем електроприладів та обладнання. Два рази на рік проводились прочитки каптажних джерел на двох водонасосних станціях.  В поточному році крім Чернівецького водопроводу було проведено ремонтні роботи підприємством і на Мазурівському водопроводі, де було  замінено два аварійних участки протяжністю 325 та 380 метрів, на загальну суму 98877,80 грн.
В поточному році КП «Чернівецький комунсервіс»  постійно проводились роботи щодо безперебійної роботи водонапірних  башт  та  покращення водопостачання .
         Проблемними залишаються місця,  де  необхідно провести реконструкцію мереж та заміну старих труб на нові поліетиленові. Це стосується  аварійних ділянок по вул.Містечковій, вул.Джерельній , завершення реконструкції водопроводу по вул. 40-річчя Перемоги, проведення модернізації на водонасосних станціях.
    В 2022 році планується проведення реконструкції системи водопостачання в с.Мазурівка та вже подано даний проект для участі в обласній Програмі «Питна вода».

Надання медичної допомоги жителям громади
Медичне обслуговування населення Чернівецької громади здійснюється комунальним некомерційним підприємством «Чернівецький центр первинної медико-санітарної допомоги Чернівецької селищної ради» та комунальним некомерційним підприємством «Чернівецька районна лікарня Чернівецької селищної ради»
 В структуру центру первинної медико-санітарної допомоги входить  3  амбулаторії загальної практики сімейної медицини.Крім того ,  функціонує 8 медичних пунктів тимчасового базування , де медична допомога надається середніми медичними працівниками.
    Станом на 31.12.2021 року лікарями центру ПМСД заключено 11051 декларацій (70% від населення).
 В амбулаторіях функціонує клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар на 20 ліжок.
З початку вакцинальної кампанії проведено 8063 щеплень проти COVID -19 
 Заключено 3 договора з НСЗУ.
З бюджету Чернівецької ОТГ в 2021 році використано 1511,1 тис. грн. , а саме
-заробітна плата медичним працівникам та немедичним працівникам фельдшерських пунктів  508,7  тис. грн.;
-забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами для амбулаторного лікування   366,8 тис. грн.;
-придбання  предметів медичного призначення   та  технічних   засобів  для інвалідів та дітей –інвалідів  85,3  тис. грн.;
-придбання тестів на COVID 19 та засобів індивідуального захисту   91,9 тис. грн..
-енергоносії – 458,4 тис. грн.  в т.ч.
В 2021 році надійшло  субвенції з обласного бюджету в сумі 41,0 тис. грн.на придбання експрес-тестів для COVID – 19 та пробірок для ПЛР.
Отримано безкоштовно від Департаменту охорони здоров’я   кисневі  концентратори  8 штук на суму 241600 грн.
Завдяки благодійникам ФГ "Алекс"(10 тис. грн.) та  ПрАТ "Зернопродукт МХП" ( 29 тис. грн.) було  придбано та встановлено твердопаливний котел в приміщенні Березівської амбулаторії ЗПСМ. Це  дозволить  створити комфортні умови  для надання медичної допомоги жителям сіл Березівка та Лужок.

КНП « Чернівецька районна лікарня» забезпечує   медичне обслуговування населення  за наступними напрямками:
1.Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
2.Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
3.Езофагогастродуоденоскопія.
4.Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.
5.Профілактика ,діагностика,спостереження,лікування та реабілітація в амбулаторних умовах.
6.Стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям.
З вересня 2021 р.підписано договір про надання первинної медичної допомоги .
Підписання декларацій здійснюється  двома лікарями терапевтами та лікарем педіатром. Станом на  01.01.2022 укладено 1543 декларацій.
Ліжковий фонд лікарні складає 60 ліжок,та представлений наступними відділеннями: -терапевтичне відділення – 36 ліжка,паліативне відділення-20 ліжок,відділення невідкладних станів -4 ліжка.

 В 2021 році завдяки реалізації проекту «Якісна та сучасна діагностика-запорука збереження здоров’я людини» придбано цифровий перетворювач для рентгендіагностики, коагулометр  загальною вартістю  565700 грн. , що позитивно вплинуло на зміцнення матеріально-технічної бази лікарні.
           Також в 2021 році частково проведено ремонт та придбання меблів в поліклінічних кабінетах.
             Проблемними залишаються питання недостатнього забезпечення лікарями, недостатня матеріально-технічна база(морально та технічно застарілий УЗД-апарат),недостатня кількість медичного транспорту для обслуговування  на дому паліативних хворих та хворих які уклали декларації з лікарями терапевтами.
            В 2022 році планується придбання УЗД апарату для Чернівецької лікарні.
Крім того, в 2021 році з місцевого бюджету було виділено 100 000,00 грн., для співфінансування  робіт по об`єкту приймальне відділення «КНП Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" Могилів-Подільської міської ради по вул. Полтавська 89/2 рік»  .
Культура, молодь та спорт
Мережа культурних закладів громади є оптимальною і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення громади у культурному обслуговуванні.
         Всього на території Чернівецької  громади працює 8 клубних закладів ,
7 бібліотечних закладів   , одна мистецька школа та Чернівецька «ДЮСШ»  .

 В КУ «Чернівецька мистецька школа» , навчається   108  здобувачів освіти,  із  них  13 навчаються  за  рахунок субвенції Бабчинецької  ОТГ.     
Здобувачі освіти прийняли  участь  в  обласному конкурсі  «Подільська  весна 2021»,  три  учасники вибороли призові місця.
У  грудні місяці  2021  року  три  учениці школи прийняли  участь  у  міжнародному фестивалі-конкурсі  «Різдвяна зірка»,  за  підтримки  посольства  Грузії  в  Україні  і  вибороли  в  номінації фортепіано  перше, друге  та  третє місця.
Протягом  року  для  учнів школи  проводились  різноманітні концерти, лекції,  конкурси  та  інші виховні  заходи.  У  2021 році  школу  закінчили  12  учнів,  на  перший  рік навчання було зараховано  22 здобувачі освіти.
Всі викладачі школи  та  здобувачі освіти приймають активну  участь  у  культурно-мистецьких  заходах,  які відбуваються  в селищі.
Проблемними залишаються питання придбання  інструментів,  які  не  оновлювались  20  років, майже всі інструменти зношені  на  100%.

КЗ «Центр культури і дозвілля»  та  7 його філій: БК с.Березівка, БК с.Біляни, БК с.Борівка, БК с. Володіївці, БК с.Гонтівка, БК с.Лозове, БК с.Сокіл, спрямовують свою діяльність на надання якісних культурологічних послуг, забезпечення дозвілля, підвищення культурного рівня громадян, розвиток та збереження національної культури, популяризацію народного мистецтва.
    
В закладах культури функціонує 61 творчий колектив, з них 9 зі званням  народний (зразковий) аматорський,  кількість учасників 688 осіб.
Протягом 2021 р.  КЗ «Центр культури і дозвілля» та його філіями проведено  ряд масових заходів, а саме :
-    новорічно – різдвяні привітання;
-    заходи до Дня Соборності України ;
-    до дня Жінки;
-    тематичні заходи до Дня народження Т.Шевченка;
-    заходи до Дня театру;
-    тематичні заходи до річниці аварії на ЧАЕС;
-    фестиваль «Великодні гаївки»
-    тематичні заходи до Дня Перемоги та Примирення;
-    день вишиванки;
-    заходи до Дня молоді та Дня Конституції України.
-     Свято  Івана Купала
-    День Незалежності України
-    День захисника та захисниць України
-    День працівника культури та аматорів народного мистецтва
-    відкриття Активного парку
-    відкриття головної ялинки та резиденції святого Миколая
Працівники культури впродовж року прийняли участь в обласних заходах, а саме:
    - Народний аматорський фольклорний ансамбль «Джерело» прийняв участь в VI обласному онлайн - фестивалі народного мистецтва “Різдвяне диво».
- Працівники культури прийняли участь у XIV обласному фестивалі  народної творчості «Скарби Поділля» в м. Вінниця
    - Колективи та майстри громади прийняли участь у всеукраїнському фестивалі «Подільський оберіг» який проводився у селі Буша.
- З метою вшанування пам’яті Великого Кобзаря організовано та проведено онлайн конкурс читців Чернівецької ТГ,  переможець якого прийняв участь у обласному  онлайн конкурсі читців «Кобзар і Україна», де  виборов почесне друге місце.
Окрасою усіх масових заходів є виставки виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва: різблення, бісероплетіння, вишивка, писанкарство, петриківський розпис тощо.

 Для проведення  масових заходів у Чернівецькій ТГ та участі в обласних заходах використано  30 000,00 грн. з Програмних коштів. Також до організації долучалися небайдужі підприємці громади.

КУ «Публічна бібліотека»  та  6 її філій: бібліотека філія для дітей смт. Чернівці , бібліотеки с.Березівка, с.Біляни, с.Борівка, с. Володівці та с.Лозове, забезпечують реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей. 
       Станом на 01. 01. 2022 року  бібліотечний фонд   КУ « Публічна бібліотека» становить   223911  прим.  За мовами: українська  –112321 прим., російська  –    111583 прим., іноземна - 7 прим.     
Протягом  2021 року до бібліотек КУ «Публічна бібліотека» надійшло 771 примірник, на загальну суму 41990,55 грн. З них: - книг, брошур – 517  прим. на суму  29071,79 грн.  ;-  періодичних видань  -254 прим. на суму  12918,76 грн.

В 2021році було проведено ряд заходів, за допомогою яких працівники бібліотек намагалися сформувати у жителів громади інтерес до читання книги.

В сучасних умовах бібліотечні установи громади потребують трансформації в  спеціалізовані культурні центри, освітні, інформаційні інституції, місця для проведення дозвілля.
Оновлення матеріально-технічної бази:
    
Протягом 2021 року для  КЗ «Центру культури і дозвілля» було  придбано костюми. Для філії с. Гонтівка придбано ноутбук (19 995,00 грн.- спонсорські кошти) 2 радіомікрофони та міні колонка на суму 4 700,00 грн.  за  спец. кошти Центру культури і дозвілля.  Придбано тканину на пошиття сценічних спідниць  на суму 600,00 грн. (спонсорська допомога). Для філії с. Березівка за кошти гранту проекту «Нова форма розвиткукультури на селі»  на суму  49  720,00 грн.придбано : стереогарнітура з мікрофоном, акустична система, мультимедійний комплект,стільці офісні  ,столи  , шафа-пенал   .
Для філії с.Біляни придбано  опалювальний пристрій «Канадська піч»-17000,00 грн.( Спонсорська допомога СТОВ «Урожай»).

Проблемними залишаються питання капітальних ремонтів будинків культури, модернізації та додаткового технічного оснащення відповідно до вимог сьогодення.
Клубні заклади потребують постійного оновлення сценічних костюмів, придбання музичних інструментів, тематичного оформлення сцени, спеціальних меблів тощо.
Фізична культура та спорт

Відповідно  цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту в Чернівецькій селищній територіальній громаді на 2021 – 2023 роки, з метою залучення населення до масових занять фізичною культурою та спорту, спорту вищих досягнень в Чернівецькій ТГ в 2021 році проводилась наступна робота:
-За звітний період організовано та проведено 30 спортивно-масових заходи, а саме:     
- Першість Чернівецької ТГ з  волейболу серед ветеранів 35+ (4 команди) с.Мазурівка;
- Першість Чернівецької ТГ з футзалу (міні-футболу) зональні та фінальні змагання - 7 команд с. Борівка, смт.Чернівці;- Футзальна команда  ФК «Борівка» Чернівецької ТГ  брала участь в  чемпіонаті області  з футзалу серед ветарнів 40+  в зональних та фінальних змаганнях в смт. Тростянець, м.Літин, м. Вінниця  -  ІV-те місце; 
- Чоловіча команда брала участь в чемпіонаті  району з настільного тенісу  серед чоловічих команд в зональних та фінальних змаганнях в м. Могилів подільський та м. Вінниця  5- місце;
 - ФК «Колос» Чернівецької ТГ брала участь в  першості Могилів Подільського району  з футзалу серед ветарнів 45+  в м.МогилівПодільськ , де посіла ІІІ-місце;
 - ФК «Колос» Чернівецької ТГ  протягом  червня - серпня  місяців брала участь в чемпіонаті Могилів Подільського району з футболу серед аматорів. Проведено 10 ігор, команда посіла ІІ-місце; 
 - Організовано та проведено міні – футбольний турнір між командами старостів
Чернівецької ТГ та працівників Чернівецької селищної громади присвячений Дню Незалежності України – смт. Чернівці 22.08.2021 р. 
- Організовано та проведено відкриту першість Чернівецької ТГ з міні – футболу серед
команд аматорів, присвяченої Дню Незалежності України – смт. Чернівці 23.08.2021 р. – 5 команд.
- Організовано та проведено  спортивно-масові заходи  за участю учнів навчальних закладів Чернівецької ТГ та Чернівецької ДЮСШ, присвячені Дню фізичної культури та спорту – смт. Чернівці 10.09.2021 р.
- Організовано та проведено першість Чернівецької ТГ з міні – футболу серед команд аматорів, присвяченої Дню фізичної культури та спорту – смт. Чернівці 12.09.2021 р. – 5
команд
- Організовано та проведено відкриту першість Чернівецької ТГ з міні – футболу серед команд аматорів, присвяченої Дню Захисників та Захисниць України - смт. Чернівці 16.10.2021 р. – 5 команд.
- Організовано та проведено кубок Чернівецької ТГ з міні – футболу «Золота Осінь -      2021» серед команд аматорів  – смт. Чернівці - 3 команди.
- ФК «Колос» Чернівецької ТГ 16.10.2021 р. брала участь в кубку Могилів - Подільського району з міні-футболу серед аматорів  присвяченому Дню Захисників та Захисниць України с. Немія.  
- ФК «Колос» Чернівецької ТГ 31.10.2021 р. брала участь в  відкритому  міні-футбольному турнірі серед аматорів в с. Немія Могилів - Подільського району.  
- Відповідно до Програми Президента України в Чернівецькій ТГ в смт. Чернівці реалізовано проєкт «Активні парки – локації здорової України». Побудовано та встановлено гімнастичне обладнання.  
- Організовано та проведено відкриту першість Чернівецької ТГ з міні – футболу серед команд аматорів, присвяченої пам’яті Підгурському С.І. засновнику «Бананового турніру» спортивного свята в с.Борівка. 19.12.2021 р. – 4 команди.
- Організовано та проведено передноворічну  першість Чернівецької ТГ з волейболу серед команд аматорів в с. Березівка 26.12.2021 р. – 6 команд.
    
В громаді активно працює Чернівецька ДЮСШ , яка  в  своїй  структурі має  три відділення , де  займаються  в обраному  виді  спорту  188 учнів, віком до 18 років,  а саме:
        Волейбол    -    4 групи  початкової підготовки  ( 64 учнів) займаються    в смт. Чернівці 32 учні  , с. Борівка 32 учні.       
        Легка атлетика  -     група  початкової підготовки ( 28  учнів) займаються   в                              с. Березівка 28 учні   
              Футбол     - 6  груп початкової підготовки   ( 96 учнів ) займаються  в смт. Чернівці - 32 учні, с . Борівка  -  32 учні, с . Сокіл  - 32  учні.В школі працює 6 тренерів – викладачів. Мають освіту за напрямком фізична культура і спорт – 6 чол. 
     Основна  форма спортивної  роботи - участь  вихованців  у спортивних  змаганнях різного  рівня.                                                                                                                                                              Чернівецька ДЮСШ брала участь в 40 спортивно-масових заходах обласного та районного рівня з Олімпійських видів спорту, що культивуються в Чернівецькій територіальній громаді, а саме: футбол, волейбол, легка атлетика.                                                                                         Волейбольні команди ДЮСШ  утримуються в 10 кращих командах обласної дитячої юнацької волейбольної ліги . Так  в чемпіонаті обласної дитячої ліги з волейболу  команда  дівчат  ( 2005 – 2006 р.н.) зайняла п’яте  місце серед 18  команд – учасниць. Вихованці спортивної школи є неодноразовими переможцями та призерами обласних та районних спортивних змагань. 
Особливо слід відмітити успіхи вихованців школи в таких видах спорту як футбол, де футбольні команди двох вікових груп брали участь в чемпіонаті області дитячої юнацької вфутбольної ліги. Юнаки 2008 – 2009 р.н посіли ІI місце  в  своїй групі, та  здобули ІII  місце  у фіналі серед  юнаків 2006 – 2007 р.н. Протягом року футбольні команди брали  участь у багатьох турнірах різними віковими категоріями та були постійними призерами цих змагань. Легкоатлети Чернівецької ДЮСШ є постійними учасниками обласних змагань та завжди посідають призові місця в різноманітних змаганнях.  

Оздоровлення

Відповідно до Цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді Чернівецької селищної територіальної громади на 2021 - 2023 роки 17 дітей пільгових категорій Чернівецької ТГ були направлені на відпочинок до  Ренійської міжгосподарчої установи «АИСТ» Кілійськогорн., Одеської області з 16.07 по 29.07.2021 року. Діти та їх батьки залишились задоволеними гарним відпочинком.  Використано :110000,00 грн.програмних коштів.

      

На завершення, хочу сказати, що вся моя робота, як голови, робота депутатів, виконавчого апарату , керівників установ, підприємств та організацій, а також активних мешканців, яким небайдужа доля нашої громади, була спрямована на забезпечення прав та свобод наших жителів, створення самодостатньої, безпечної та комфортної для життя громади, де хочеться жити, будувати та куди хочеться повертатися.
Розуміючи свою особисту відповідальність перед громадою за кожне наше рішення, кожний практичний крок, будемо і далі працювати, щоб кожен житель відчув позитивні зміни у всіх сферах життєдіяльності нашої громади.
Можливо не все , що хотілось, вдалось реалізувати, проте ми долаємо перепони, впевнено рухаємося вперед, розвиваємося та маємо наявні позитивні результати. 
Хочу запевнити Вас, що Ваші очікування у будь-якому випадку поступово будуть реалізовані.  
Готова вислухати всі зауваження і пропозиції і врахувати їх у подальшій спільній роботі.

Дякую всім, хто долучається до участі, за розуміння та підтримку, всім, хто не словами, а практичними справами доводить свою небайдужість до становлення і розвитку Чернівецької територіальної громади. Адже тільки в єдності наша сила і успіх!
Працюємо разом далі………………..…
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь